e-Doręczenia

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jeśteś zainteresowany?

+48 507 087 982 - Ewa Domińska

edore11
edore12
Kalendarz

Dla kogo obowiązek e-Doręczeń i od kiedy?

Czy wiesz, że od 01.10.2024 podmioty publiczne mają obowiązek wysyłać i odbierać dokumenty z wykorzystaniem systemu e-Doręczeń?
Od 01.10.2024 również firmy i zawody zaufania publicznego (np. notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi) zobowiązani są posiadać skrzynkę do e-doręczeń i w związku z tym są zobligowani do odbierania korespondencji przesłanej przez podmioty.

Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych.

Od 01.10.2024

termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023

PODMIOTY PUBLICZNE

 • Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy).
 • Inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy).
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 155 ust. 3 ustawy).
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy).
 • Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy).
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 6 ustawy).

 

PODMIOTY NIEPUBLICZNE

 • Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego:
  adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego,
  rzecznika patentowego, notariusza
 • Podmioty niepubliczne rejestrujące się do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 1 października 2024 r. (art. 9 ust. 1 pkt 1 – 8, art. 155 ust. 10 oraz art. 166 pkt 5 ustawy).
 • Inne podmioty publiczne (art. 155 ust. 9 ustawy).
 • Podmioty niepubliczne zarejestrowane w KRS
  przed 1 października 2024 r. (art. 151 ust. 1 ustawy).
 • Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) (art. 152 ust. 1 ustawy).
Od 01.01.2025
Od 01.07.2025
 • Podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. – w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r. (art. 152 ust. 2 ustawy)
 • Podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. (art. 152 ust. 3 ustawy)
Od 01.10.2026
Od 01.10.2029
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej (art. 155 ust. 6 ustawy).

Firma Doskomp

w swojej ofercie posiada profesjonalne usługi programistyczne z zakresu e-doręczeń. Dzięki rozwiązaniom, które proponujemy, Twoja jednostka lub firma zacznie sprawniej funkcjonować i skuteczniej realizować swoje cele.

Dlaczego my?

Doskomp to dynamicznie rozwijająca się firma, działającą w branży informatycznej od 35 lat. Wyróżnia nas ogromne doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania dla administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.

Co możemy?

Firma Doskomp w swojej ofercie posiada profesjonalne rozwiązania czyniące pracę z e-doręczeniami przyjazną i pozbawioną ograniczeń centralnego systemu e-doręczeń.

Nie wiesz, co będzie najlepsze?

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Firma Doskomp pomoże Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie dla potrzeb Twojej organizacji.

E-System

Łatwe i szybkie rozwiązanie z zakresu e- Doręczeń. Wystarczy zalogować się do aplikacji i już możesz pracować. Korzystanie z e-doręczeń, będzie proste jak wysłanie i odebranie wiadomości e-mail.

Rządowe EZD RP

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w systemie EZD RP wraz z modułem e - doręczenia - system stworzony przez specjalistów NASK i urzędników.

System e-Doręczeń + System Obiegu Dokumentów

Chcesz połączyć usługę e - doręczeń z elektronicznym obiegiem dokumentów? Mamy dla Ciebie optymalne rozwiązanie łączące dwie usługi, zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami, korespondencją oraz e-doręczeniami.

szkolenia

Nasze pakiety szkoleniowe

Szkolimy praktycznie, materiały szkoleniowe prezentowane są w formie filmu instruktażowego, metodą krok po kroku co gwarantuje, że nie pominiesz żadnego istotnego etapu związanego z aktywowaniem, administrowaniem, korzystaniem z systemu e-doręczeń.

 • Jak założyć skrzynkę e-doręczeń w jednostce sektora publicznego?
 • Kiedy skrzynka zostaje aktywowana?
 • Baza adresów elektronicznych (BAE) czym jest i jak z niej korzystać?
 • Kim jest administrator skrzynki, jak go wyznaczyć?
 • Jak obsługiwać skrzynkę e-doręczeń?
 • Procedura przekształcenia podmiotu publicznego posiadającego adres do doręczeń elektronicznych.
 • Jak zaktualizować dane lub wykreślić dane z BAE?
 • Doręczenia elektroniczne między podmiotami publicznymi po 01.10.2024r.?
 • Jak podpisywać dokumenty wychodzące (omówienie zastosowania kwalifikowanego elektronicznego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, kwalifikowanej elektronicznej pieczęci.
 • Jak wysłać pismo bez załącznika, pismo z załącznikiem poprzez e-doręczenia?
 • Jak pobrać pismo ze skrzynki e-doręczeń?
 • Dowody nadania i odebrania przesyłki z wykorzystaniem e-doręczeń.
 • Akceptowalne formaty przesyłanych plików z wykorzystaniem e-doręczeń.
 • Wysyłka masowa z wykorzystaniem e-doręczeń.
 • Archiwizacja dokumentu elektronicznego wysyłanego i pobieranego poprzez
  e-doręczenia.
 • Koszty związane z funkcjonowanie skrzynki e-doręczeń.
 • Rozwiązania usprawniające korzystanie z e-doręczeń.
 • Czy do korzystania z e-doręczeń muszę wdrożyć system obiegu dokumentów?
e-doręczenia w praktyce

Pakiet Szkoleniowy 1

Webinar, cena dla 1 osoby, powyżej 10 osób.

e-doręczenia w praktyce

Pakiet Szkoleniowy 2

Dostęp tylko do materiałów.

e-doręczenia w praktyce

Pakiet Szkoleniowy 3

Stacjonarnie - min. 15 osób. Termin szkolenia ustalamy indywidualnie (Zamawiający udostępnia Wykonawcy bezpłatny dostęp do sali do przeprowadzenia szkolenia, bez cateringu) – możliwość negocjacji ceny.

JAKIE WYZWANIA?

Z jakimi wyzwaniami łączy się obowiązek stosowania e-Doręczeń?

Jako użytkownik usługi e-doręczeń

będziesz zobligowany do założenia adresu i skrzynki e- doręczeń, wdrożenia nowego systemu i dostosowanie do systemu pracy w Twojej organizacji, ręcznego ustawienia uprawnień oraz konfiguracji usługi e- doręczenia.

Możesz liczyć na naszą pomoc

na każdym etapie: Odpowiemy na pytania, Wyjaśnimy i podpowiemy, Skonfigurujemy system, Wyszkolimy, Zapewnimy wsparcie techniczne także po wdrożeniu.

Wypróbuj nasze usługi

Zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza kontaktowego